העסק שלכם במשרד שכור?

משחררים את בטחונות הערבות הבנקאית
ומחזירים את כל הכסף לעסק!

משחררים את בטחונות הערבות הבנקאית ומחזירים את כל הכסף לעסק!

רוצים לשחרר מיד את
הביטחונות על הערבות הבנקאית
ולהחזיר את כל הכסף לעסק?

רוצים לשחרר מיד את הביטחונות על הערבות הבנקאית ולהחזיר את כל הכסף לעסק?

רוצים לשחרר את הכסף שקפוא כבטחונות על הערבות הבנקאית החונקת?
רוצים לשחרר את האובליגו, להגדיל את הנזילות ולהפוך את ביטחונות הערבות להוצאה שוטפת ומוכרת ממס?
עכשיו אתם יכולים לבטל את ריתוק המזומן כנגד הערבות הבנקאית,
להחזיר את הכסף ולפנות מזומנים לצרכים האמיתיים של העסק.
שותפים
*אישור הערבות הינו עפ"י החלטת החברה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. *אי עמידה בתנאי הערבות גורר הוצאה לפועל *החברה בעלת רשיון אשראי מורחב מס' 60549 בפיקוח רשות שוק ההון במשרד האוצר