ערבויות למכרזים ורכש

ערבות למכרזים

לערבות בנקאית למכרזים יש שתי מטרות עיקריות:

הראשונה, להראות רצינות וחוסן כלכלי מצד המציע במכרז. השנייה היא להעניק לבעל המכרז אפשרות לגביית פיצוי במקרה שהזוכה במכרז יחזור בו מהצעתו. ערבות שכזו דורשת להעמיד סכום לא מבוטל של מזומן, ופוגעת באפשרות לגשת למספר מכרזים במקביל.

 

 

יחד עם RentSafe, שתעניק לכם מסגרת ערבויות בסכום שייקבע מראש, לא תידרשו לרתק הון ותוכלו לגשת לכמה מכרזים בו זמנית.

ערבויות לרכש

בעסקאות רבות, במיוחד בעסקאות ייבוא, הקונה מבקש שהמקדמה שהוא העניק תגובה בערבות בנקאית במקרה של כשל אספקה, לפי תנאי התשלום. העמדת ערבות זו פוגעת בתזרים המזומנים של המוכר, מכיוון שהיא דורשת ריתוק הון לטובת הערבות המבוקשת. במקרים רבים מדובר ב100% מהפיקדון. בנוסף, סיטואציה זו מונעת אפשרות לבצע עסקאות נוספות, מכיוון שהמוכר מוגבל בכמות המזומן שהוא יכול לרתק.

 

 

יחד עם הפתרון של RentSafe, תוכלו לבצע עסקאות רכש מבלי לרתק הון רב ומבלי לפגוע בתזרים המזומנים שלכם.